– kvinnofällan som får män att dela säng med varandra.

För mig är november den tyngsta av årets månader. Mörkret tätnar och dagarna upplevs som allt kortare. November är också tiden precis innan det sedvanliga julpyntandet lyser upp hus och hem. Den nyligen passerade november med sitt hotande vemod motade jag dock i grinden. Detta genom att resa med min dotter till Kanarieöarna för en välbehövlig portion sol samt en stunds mobil- och datorkarantän.

För andra, och möjligen för det stora flertalet, har jag förstått att januari är den månad vilken framkallar det stora tungsinnet. Möjligen är det ett fortsatt tilltagande mörker, trots att dagarna efter den 21 december blir allt längre, i kombination med en av julhandeln havererad hemekonomi som får människor trötta och hängiga.

Och på tal om trötthet så fick jag här om dagen ta del av en undersökning av en vän och kollega som arbetar som läkare inom Previa. Undersökningen gjorde gällande att i runda tal 30% av männen snarkar, medan knappt 20% av kvinnorna uppvisar samma problematik. Forskning slog också fast att kvinnor upplever en förhöjd livskvalitet av att någon gång få sova ensamma i ett annat rum, medan männen upplevde en sänkt livskvalitet av att få sova själva!

Frågor som väcks är om mannens (patriarkatets) behov blir det styrande och allena rådande, eller om kvinnan, mot den fond av eventuell skam och rädsla för att av omgivningen bli betraktad som en familj på väg att separera, verkligen får eller förmår sig själv att tillgodose sina behov.

I dessa tider av ett allt tilltagande rökförbud på arbetsplatser och offentliga platser bör kanske frågan om passivt snarkande också adresseras som ett folkhälsoproblem till våra folkvalda lagstiftare?

Jag vill i så fall vara den första att lägga en motion som enkelt råder bot på denna snarkande kvinnofälla och samtidigt tillfredställer samtligas behov – nämligen att kvinnorna får sova ifred genom att en lagstiftad snarkfri frizon upprättas i hemmet två gånger i månaden, och att de stackars snarkande männen råder bot på sin kvalitetssänkande ensamhet genom att de dessa dagar sover tillsammans.

/Michael Högberg

Göteborg 20 januari 2009